fbpx
En-till-en, skräddarsydd coaching klarsikt

Känner du dig….

Trött & Fast

Finner inte sättet att komma igång

Förvirrad

Vilsen

 

Stressad

Kan inte tänka klart

Det finns all anledning att vara hoppfull!

Du är tillräcklig. Du har alltid varit tillräcklig. Allt annart är bara ett missförstånd.

Detta är inte coachning i traditionell mening. Detta handlar om insiktsfulla konversationer som har potential att omvandla varje område i ditt liv.

Områden som vävs naturligt in i dialogen:

 • Självledarskapet.
 • Hantering av din tid.
 • Designen av vårt MIND

Detta är ett individanpassat samarbete där vi träffas kontinuerligt ansikte mot ansikte, via telefon eller via nätet. Jag föreslår ibland material du kan läsa eller videor du kan se som en del av utvecklingen.

Några av de fördelar du kommer att uppleva över tiden är:

 • du får till klart större resultat med mindre ansträngning.
 • mindre orolig och stressad.
 • mer glädje och frihet i ditt liv.
 • större självförtroende och genomslagskraft.
 • lättare till beslut.
 • större lätthet och närvaro i dina relationer.

Vad är det som står i vägen för det liv du verkligen vill ha?

Känner du igen dig i något eller några av följande påstående?

 • Du känner dig otillräcklig.
 • Du är kritisk, dömande och tålamodet finns inte där.
 • Du har svårt att hitta lugnet inom dig.
 • Relationer kunde gå bättre.
 • Du har svårt med att inte prestera.
 • Du känner dig ansträngd och hinner inte med.
 • Självkänslan (känslan för dig själv) är låg.
 • Självförtroendet sviktar när du som bäst behöver det.

Skulle du istället vilja äga ditt liv och få uppleva följande?

 • Du är mer agerande än reagerande vilket främjar relationer och samarbeten.
 • Du är förstående och empatisk.
 • Du känner dig tillräcklig.
 • Du hittar lugnet, välmåendet och närvaron inom dig.
 • Du tar klokare beslut och ditt ledarskap blir mer genuint.
 • Du är mycket kreativ och ser möjligheter och lösningar på det mesta.
 • Du finner livet glädjefullt och inspirerande.
 • Du får mer gjort med mindre ansträngning.

Det handlar om mental klarsikt och begränsande övertygelser som spinner i ditt omedvetna och påverkar dina beslut och val.

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

Johan Engström

Teamleader, SIGMA Civil AB

I would first say: THANK YOU Sonny for sharing your tremendous knowledge how about our mind is designed. Sinced Sonny teached me the 3P (three principles) I dont need any methods, techniques, whatever!

When you get it you start to be consciousness about all the amazing resources you have inside you, the game changes totaly over a milli second! Remember; you just one thougth away from thriving in a whole new way and Sonny Coaching you through the start of your Journey. 10/10? here you go, buddy!

Fredrik Johansson

Soloentreprenör, Josson Club AB

Stort tack för att du hjälpte mig till att se livet ur en annan synvinkel. Du har hjälpt mig ta mig an uppgifter jag skjutit upp i flera år, se igenom mentala blockeringar och begränsningar jag själv skapat.

Gunnar Karlsson

Entreprenör och läkarstudent.