CoachingImage

Detta är inte coachning i traditionell mening. Detta handlar om konversationer som har potential att omvandla varje område i ditt liv.

Detta är ett individanpassat samarbete där vi träffas kontinuerligt ansikte mot ansikte, via telefon eller via nätet. Jag föreslår ibland material du kan läsa eller videor du kan se som en del av utvecklingen.

Några av de fördelar du kommer att uppleva över tiden är att vara mindre orolig, mindre stressad, uppleva mer glädje och frihet i ditt liv. Du kommer att känna större självförtroende och genomslagskraft. Du kommer lättare till beslut och du kommer att uppleva större lätthet och närvaro i dina relationer.

Förståelsen är inte ändamålet, det är en resa, en process. Det är en öppenhet för oöverträffade möjligheter. Det kan vara effektivt att se ditt eget tänkande i ett tydligare ljus. Du kommer att se att det du tänker skapar din upplevelse av världen men är inte världen. Du kommer att se att du inte är dina tankar och att den du är, påverkas inte av vad du tänker. Du kommer att få en neutral sparringpartner som kommer att stödja dig genom förändringen du söker.

Skriv till mig eller ring och vi kan träffas utan kostnad över en dialog om hur jag kan hjälpa dig på denna spännande resa till ett liv som är lättare, roligare och mer tillfredsställande att leva.

sonny.loof@affarskraft.se   mobil: 0739-534290


Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

-Johan Engström, SIGMA Civil Göteborg.

ÅF

Sonny har lärt mig att se på livet från en annan vinkel vilket gett mig en förståelse och ett härligt lugn som verkligen skapat värde i mitt liv”

-Johan Hallberg, Sektionschef Göteborg ÅF Infrastructure AB
“Thought creates our world and then says: I didn’t do it”
–Theoretical Physicist, David Bohm