Du lever i känslan av dina tankar

Så mycket lättare du presterar större värden och resultat med mindre ansträngning när du ser sanningen i detta.
Image
Du lever i en värld inifrån-ut och inte som du upplever det utifrån-in. Dina ögon är inte en kamera, de är din projektor och filmen som pågår där och projiceras på medvetandets duk är dina tankar. Det pågår enormt många tankar inom dig och de allra mesta är du inte medveten om.
Prova följande så får du själv uppleva sanningen i detta. När du utför en uppgift som går som du är van att den gör och du har en normal upplevelse av den, börja då att tänka på hur jobbig och tråkig denna uppgift är att utföra och att du vill verkligen bli av med den. Bli nu medveten om hur du upplever att göra denna uppgift. Du kommer att uppleva att den nu är ansträngande kanske också stressfull och jobbig att utföra. Inget i uppgiften har förändrats, du har gjort denna uppgift så många gånger tidigare och då med en helt annan upplevelse (mående) än vad du nu gör. Ingenting utanför dig har förändrats då återstår bara att något inom dig har förändrats och det har det. Dina tankar om det du gör har förändrats och det gör hela skillnaden i din upplevelse.
Stress är en form av känsla, en obehaglig känsla. Dina känslor kommer aldrig därifrån du tror och upplever att dom kommer ifrån. Dom kommer inte från vad någon gjorde mot dig eller från pengar eller från framtid eller bakåt i tid eller.... känslorna kommer från dina tankar om dessa händelser/saker. Dina tankar är dina känslor, de är som båda sidor av samma mynt.
När du börjar se sanningen i detta då börjar du uppleva livet med mer välmående och du får då också mer kontakt med din alltid inneboende klokhet, kreativitet och relationer börjar flöda mer.

Om du vill veta mer om hur vi är designade mao människans operativsystem och hur

det kan göra skillnad för dig och din organisation, vänligen droppa ett mail till mig på:

sonny.loof@affarskraft.se

Entreprenörens största styrka!

Image
Dom roligaste samarbeten jag har med mina klienter är med entreprenörer, människor som bygger företag. Varför då, jo när både affärerna och privatlivet sätter igång o flödar då händer så mycket och jag får vara med på ibland en fantastisk resa i kreativitet, glädje och framgång.
Denna kreativa kraft, var kommer den ifrån? Svaret är lika enkelt som underbart, den är hela tiden inneboende, vi alla är födda med den. Så varför har vi inte alltid tillgång till den, jo det har att göra med vårt sinnestillstånd. När du är bekymrad och orolig då presterar du inte särskilt klokt och bra eller hur. Du är då ofta mer kritisk och dömande och då skall du inte hantera relationer eller hur? Däremot när du inte belastas av oro och bekymmer hur fungerar du då, jo det är då det flyter på i dina relationer och affärer eller hur. Titta på idrottsvärlden, om du frågar en elitidrottare som nyss gjorde en fantastisk prestation om vad denne tänkte på precis innan den lyckades så kommer alla att säga samma sak, -ingenting särskilt. Detta att det inte pågick en massa osäkerhet och oroliga tankar innebär att idrottaren är i flow och i tillgång till hela sin fantastiska potential. Jag kallar detta för Mental Klarsikt och det är detta som gör så stor skillnad för de entreprenörer jag samarbetar med.
PS! Prova med att inte alltid ta dig själv och ditt liv på så stort allvar så skall du få uppleva hur ditt välmående stiger.
www.sonnyloof.se
med värme och glädje, Sonny

Om du vill veta mer om hur vi är designade mao människans operativsystem och hur

det kan göra skillnad för dig och din organisation, vänligen droppa ett mail till mig på:

sonny.loof@affarskraft.se