fbpx

Hur fungerar din ledningsgrupp?

NULÄGE:

Det är vanligt att tilliten i en ledningsgrupp inte är tillräcklig vilket visar sig i att medlemmarna bevakar sin position och fokuserar enbart på det den ansvarar för. Detta gör att ledningsgruppen inte står helt enade i sina beslut.

KONSEKVENS:

Att en ledningsgrupp inte står helt enade i sina beslut märker övriga i organsiationen av och detta leder till olika former av problem ute på avdelningarna som sedan belastar ledningen.

En annan konsekvens av brist på tillit är att det strategiska arbetet blir lidande då förutsättningarna bygger på ett gemensamt övergripande ansvar och engagemang.

LÖSNINGEN:

Sättet att komma tillrätta med detta och få en väl fungerande högeffektiv ledningsgrupp är att utveckla tilliten i gruppen.

Googles forskningsrapport om effektiva grupper sammanfattades med följande mening:

“Det som gör grupper riktigt effektiva är psykologisk trygghet.”

Se på ovanstående videon där VD Susanne Johansson uttalar sig om utvecklingen i hennes ledningsgrupp.

 

Hör av dig om du önskar prata om hur du skulle kunna få till ökad tillit i din ledningsgrupp så att den börjar bli som det är tänkt, en riktigt effektiv ledningsgrupp.