fbpx

Börja äga ditt liv!

Insiktsfull online workshop som för alltid dämpar oro och stress samt väcker till liv intresset att ta hjälp med sin personliga utveckling!
Nu kan jag efter seminariet, hantera mina känslor och bibehålla mitt lugn vid konfrontationer, helt underbart. Peter Fant VD och ägare, Altus AB

Börja äga ditt liv!

Insiktsfull workshop som för alltid dämpar oro och stress samt väcker till liv intresset att ta hjälp med sin personliga utveckling!
Nu kan jag efter seminariet, hantera mina känslor och bibehålla mitt lugn vid konfrontationer, helt underbart. Peter Fant VD och ägare, Altus AB

Bakgrund

Kraven och förväntningar skruvas ständigt upp i affärsvärlden samtidigt som konkurrensen hela tiden hårdnar. Människor i organisationer belastas av att förändringstakten ökar och ledtider minskar. I alla organisationer och i synnerhet i komplexa kunskapsintensiva organisationer blir det extremt tydligt att överlevnad handlar mycket om att hålla uppe en hög nivå av kreativitet, engagemang och samarbete. Upplevelsen av stress hämmar dessa viktiga egenskaper hos medarbetaren och gör grupper mindre väl fungerande.

Effekten av Corona pandemin har gjort att hastigheten av förändring har tagit ett kliv uppåt och upplevs nu vara så hög i samhället att de flesta upplever som att till stor del navigera livet i det okända och det gör oss otrygga, oroliga och stressade.

Lösningen till detta är att börja förstå var stressen, ångesten och alla känslor i själva verket kommer ifrån och på detta sätt bli mer bekväm med att navigera livet i det okända. Detta resulterar i att stressen och otryggheten börjar lägga sig. Välmåendet, spontana glädjen börjar komma tillbaka och vi börjar åter äga vårt liv. 

Nuläge

Du har en grupp av medarbetare på din arbetsplats som inte riktigt är i balans med livet och trenden går kanske inte i en hållbar riktning. I gruppen finns kanske några enskilda medarbetare som presterar väl men har samarbetssvårigheter med övriga eller som pressar sig för hårt och kommer i längden inte att hålla. Några i gruppen kanske är för reaktiva och alla inklusive dom själva skulle må gott av att de istället blev mer proaktiva.

Du vill få till en lösning för allas bästa där den enkilde medarbetaren, gruppen och hela organisationen blir vinnare.

Upplägget

Gruppstorlek: upp till 20 personer.

Fysisk eller virtuell träff inför workshopen med klarsiktcoachen: 1 timma för varje deltagare på svenska eller engelska.

Workshopen: 2-3 timmar.

Frivillig en-till-en coaching efter workshopen: 2 till 4 tillfällen under två till sex veckor.

Uppskattad tidsåtgång från start till mål; individuella träffar inför workshopen en månad samt en till två månaders individuell coaching efter workshopen ger total tidsåtgång 2-3 månader.

Förberedelser

Tiden framtill dagen då gruppen samlas till workshopen, träffar jag varje medarbetare i gruppen, en timme. Inga förberedelser behöver göras av deltagaren och detta obligatoriska mötet handlar om att skapa förtroende och tillit och det ingår i förberedelserna och görs för att stärka upp det slutliga utfallet av insatsen.

Workshopen “Börja äga ditt liv” är en insiktsfull utforskning av själva fundamentet till människans livskvalité. Hur vårt stora sinne (Mind) (tanke/känsla) är designat eller med mer tekniska ord, hur människans operativsystem är designat och ger åhörarna insikter och nya perspektiv som för en del gör skillnad direkt i sin vardag.

Ibland kan man hos ett fåtal individer direkt efter workshopen se ett delvis förändrat beteende. Hos en del andra kan man se beteendeförändring under coachingperioden och med en del ser man inga förändring. 

 

Resultat efter genomförda coachande klarsiktsträffar:

  • Medarbetaren upplever ett ökat inre lugn och närvaro. Anledningen till detta är att resiliensen (förmågan till återhämtning) expanderat.
  • Medarbetarens beteende har blivit mindre reaktiv och mer proaktiv.
  • Förståelsen och empatin för sitt eget och andras beteenden har ökat vilket gör att relationer både hemma och med arbetsgruppen börjar fungera bättre.

Dessa förändringar är bestående och efterfrågas bl.a i den Agila världen.

Alla deltagare uppvisar inte ovanstående förändringar men tillräckligt stor andel för att dessa förändringar skall börja få fotfäste i gruppdynamiken.

Tilliten i gruppen ökar efter hand och välmåendet samt samarbetet stärks vilket leder till en effektivare och mer hållbar grupp.

Vad som också vanligtvis sker är att en del  medarbetarna önskar få fortsatt klarsiktscoaching.

På sikt förbättras sjukskrivningstalen.

 

Förändringen blir uppenbar för medarbetaren och omgivningen men kan också mätas med hjälp av ett verktyg som heter HRG och som mäter Hardiness och Resilience.

 

Hur kan jag få reda på mer?

Genom kontaktformuläret längre ner kan du ställa frågor eller bli kontaktad!

Transformativ klarsiktscoach, Sonny Lööf:

Sonny kraschade fullständigt hösten 2000 efter att han tillsammans med sin fru och deras tre barn levt i terrorn av en pyroman i ett och ett halvt år. Detta lidande skakade om honom så att han fick en annan syn på livet. Sedan dess har han haft fokus på att finna vägen till ett hållbart välmående i livet.

Det han förstått på resan är, att bli sedd, lyssnad på utan att bli dömd är det som vi alla önskar.

Nu har Sonny i mer än tio år mestadels i organisationer, föreläst, guidat, coachat, handlett och djuplyssnat på människor enskilt och i grupp. Han guidar människor inom självledarskapet så att en ledstjärna i livet uppstår. Han delar också med mig av en insiktsfull kunskap som gör bestående positiv skillnad för människors ledarskap, produktivitet, glädje, relationer och livskvalité.

Läs mer om Sonnys historia här

REFERENSER

Här är några exempel på vad som sker med människor som deltagit i grupputveckling.

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

Johan Engström

Teamleader, Sigma Civil Göteborg.

Nu kan jag efter seminariet, hantera mina känslor och bibehålla mitt lugn vid konfrontationer, helt underbart.

Peter Fant

VD och ägare, Altus AB

Sonny arbetar med klienter på svenska eller engelska både virtuellt och i fysiska möten. Hans engagemang visar sig på många olika sätt och inkluderar: ledarskapsretreats, workshops, gruppretreats, en-till-en coaching och online uppdrag.

Du kan följa Sonny på LinkedIn, Facebook och Instagram. Du kan också prenumerera på hans insiktsfulla bloggar på sonnyloof.se

Här kan du maila honom direkt Sonny.loof@affarskraft.se

Mobil 0739-534290

Kontakta Sonny för att få veta mer om hur du får dina medarbetare att bli mer bekväma med att navigera livet i det okända.

5 + 9 =

Sonny gör underverk med människor. Vi har anlitat Sonny under många år, både med vår ledningsgrupps utveckling och med enskilda individer som behöver coaching.

Susanne Johansson

CEO, Texla industri AB

Sonny har gjort mycket uppskattade insatser hos oss och har arbetat både på grupp och individnivå. Sonny är speciellt skicklig på att få med sig gruppen och skapa värdefulla insikter för individer som såklart ger positiv effekt för hela gruppen och verksamheten.

Rekommenderar varmt Sonny som samarbetspartner i allt utvecklings- och förändringsarbete, som Coach och som föreläsare.

Pia Andersson

HR chef, Hallandstrafiken AB

Sonny har lärt mig att se på livet från en annan vinkel vilket gett mig en förståelse och ett härligt lugn som verkligen skapat värde i mitt liv.

Johan Hallberg

Sektionschef, ÅF Infrastructure Göteborg

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

Sonny har lärt mig att se på livet från en annan vinkel vilket gett mig en förståelse och ett härligt lugn som verkligen skapat värde i mitt liv

Sonny gör underverk med människor! Vi har anlitat Sonny under många år, både med vår ledningsgrupps utveckling och med enskilda individer som behöver coaching.

Stort tack för att du hjälpte mig till att se livet ur en annan synvinkel. Du har hjälpt mig ta mig an uppgifter jag skjutit upp i flera år, se igenom mentala blockeringar och begränsningar jag själv skapat.

Trodde inte att jag skulle må så bra efter allt omvälvande som har hänt i mitt liv de senaste 3 månader. Jag tänker klart numera och löser kniviga situationer på ett helt annat sätt