fbpx

HUR MÅR DINA MEDARBETARE EGENTLIGEN?

Ge dina medarbetare en chans att få balans genom att veckovis träffas på nätet i externt handledda möten utan chefen.

Hur mår dina medarbetare egentligen?

Ge din grupp av medarbetare en chans att få balans genom att veckovis träffas på nätet i externt handledda möten utan chefen.

Uppskattat med externt handledda insiktsfulla veckovisa zoom-möten i grupp på nätet för medarbetare!

Att nu kunna träffas sina kollegor veckovis på nätet i en struktur från MasterMind där alla får chansen att komma till tals under handledda externa stödjande former utan chefen är nu av stort värde och har blivit mycket uppskattat.

www.sonnyloof.se/zoomgrupper

 

Bakgrund:

Människor läser dagligen statistik över hur många som insjuknat och dött i sviterna av coronaviruset. Vi lyssnar på hur vi skall hålla avstånd, hålla oss hemma, tvätta oss noga och använda handsprit.

Samtidigt har många arbetstagare blivit permitterade, uppsagda och ovissheten om jobbet finns kvar när krisen är över bekymrar många. Isolationen ökar på  stressen och många blir ångestfyllda och får svårigheter med familjelivet och samarbeten med sina arbetskollegor försvåras.

WHO: Mental hälsa under COVID-19-pandemin måste vara prioritet

Världshälsoorganisationen WHO har länge tryckt på vikten att hålla fokus på vår mentala hälsa. Högre mental hälsa innebär att vi skyddar oss bättre, relationer belastas mindre och de negativa ekonomiska effekterna i företagen och på samhället minskar. 

Varför externt hållna möten?

Det är inte alltid så lätt att prata ut och lätta på trycket i möten som är internt hållna, speciellt när chefen är närvarande.

Hur går det till?

Under en överenskommen period en, två eller tre månader, träffas gruppen på nätet en fast tid 1.5 timmar varje vecka. I mötena handleds gruppen enligt mastermind modellen som möjliggör för varje individ att kunna komma till tals. Här blir varje medarbetare sedd, hörd och bekräftad. Under dessa träffar väver handledaren/coachen in nycklarna till självledarskapet och resiliensen som är vår förmåga att återhämta oss.

I generella ordalag hur gruppen mår och utvecklas  återkopplas till uppdragsgivaren varannan vecka. 

Resultat?

  • Det som sker inom varje medarbetare är att välmåendet och resiliensen (förmågan att återhämta sig) stiger och upplevda stressen sjunker.
  • Förståelsen och empatin för andras beteenden ökar vilket gör att relationer både hemma och med arbetsgruppen börjar fungera bättre.
  • Tilliten i gruppen ökar efter hand och välmåendet samt samarbetet stärks vilket leder till en effektivare grupp.
  • På sikt förbättras sjukskrivningstalen.

Dessa förändringar leder till att bli mindre reagerande och mer agerande vilket kan uttryckas som att mer och mer börja äga sitt liv.

Förändringen blir uppenbar för medarbetaren och omgivningen men kan också mätas med hjälp av ett verktyg som heter HRG och som mäter Hardiness och Resilience.

Hur kan jag få reda på mer?

Genom kontaktformuläret längre ner kan du ställa frågor eller be mig kontakta dig!

Handledare Sonny Lööf:

Jag kraschade fullständigt hösten 2000 efter att jag, min fru och våra tre barn levt i terrorn av en pyroman i ett och ett halvt år. Detta lidande skakade om mig så att jag fick en annan syn på livet. Sedan dess har jag haft fokus på att finns vägen till ett hållbart välmående i livet. Det jag förstått på resan är, att bli sedd, lyssnad på utan att bli dömd är det som vi alla önskar.

Nu har jag mer än tio år guidat, coachat, handlett och djuplyssnat på människor enskilt och i grupp. Jag guidar människor inom självledarskapet så att en ledstjärna i livet uppstår. Jag delar också med mig av en insiktsfull kunskap som gör bestående skillnad för livskvalitén.

Läs mer om min historia här

 

REFERENSER

Här är några exempel på vad som sker med människor som deltagit i grupputveckling.

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

Johan Engström

Teamleader, Sigma Civil Göteborg.

Nu kan jag hantera mina känslor och bibehålla mitt lugn vid konfrontationer, helt underbart.

Peter Fant

Altus AB

Sonny arbetar med klienter på svenska eller engelska både virtuellt och i fysiska möten. Hans engagemang visar sig på många olika sätt och inkluderar: ledarskapsretreats, workshops, gruppretreats, en-till-en coaching och online uppdrag.

Du kan följa Sonny på LinkedIn, Facebook och Instagram. Du kan också prenumerera på hans insiktsfulla bloggar på sonnyloof.se

Här kan du maila honom direkt Sonny.loof@affarskraft.se

Mobil 0739-534290

Kontakta mig för att få veta mer om handledning i grupp via nätet!

11 + 3 =

Sonny gör underverk med människor. Vi har anlitat Sonny under många år, både med vår ledningsgrupps utveckling och med enskilda individer som behöver coaching.

Susanne Johansson

CEO, Texla industri AB

Sonny har gjort mycket uppskattade insatser hos oss och har arbetat både på grupp och individnivå. Sonny är speciellt skicklig på att få med sig gruppen och skapa värdefulla insikter för individer som såklart ger positiv effekt för hela gruppen och verksamheten.

Rekommenderar varmt Sonny som samarbetspartner i allt utvecklings- och förändringsarbete, som Coach och som föreläsare.

Pia Andersson

HR chef, Hallandstrafiken AB

Sonny har lärt mig att se på livet från en annan vinkel vilket gett mig en förståelse och ett härligt lugn som verkligen skapat värde i mitt liv.

Johan Hallberg

Sektionschef, ÅF Infrastructure Göteborg

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

Sonny har lärt mig att se på livet från en annan vinkel vilket gett mig en förståelse och ett härligt lugn som verkligen skapat värde i mitt liv

Sonny gör underverk med människor! Vi har anlitat Sonny under många år, både med vår ledningsgrupps utveckling och med enskilda individer som behöver coaching.

Stort tack för att du hjälpte mig till att se livet ur en annan synvinkel. Du har hjälpt mig ta mig an uppgifter jag skjutit upp i flera år, se igenom mentala blockeringar och begränsningar jag själv skapat.

Trodde inte att jag skulle må så bra efter allt omvälvande som har hänt i mitt liv de senaste 3 månader. Jag tänker klart numera och löser kniviga situationer på ett helt annat sätt